Лого - Топлофикация Сливен

Уреди с дистанционно отчитане

16.01.2023

С все по – налагащата се модернизация на технологии в ежедневието ни, искаме да Ви напомним, че според промените в Закона за енергетиката, всички уреди за дялово разпределение трябва да бъдат подменени с такива с възможност за дистанционно отчитане до 1 януари 2027г – а именно – индивидуални разпределители, индивидуални топломери и индивидуални водомери за топла вода.

Въвеждането на уреди с дистанционен отчет носи само ползи и удобства за потребителите.

С тях отчитането се извършва от разстояние, което спестява от Вашето време. Възможността за грешка при снемане на данни от уредите отпада, тъй като данните се пренасят автоматично от устройствата за отчет в софтуер за разпределение. При радио отчет на всички уреди, служител на Вашия топлинен счетоводител засича дистанционните разпределители, топломери и водомери всеки месец, като с това се гарантира заплащане само на реално изразходвана топлинна енергия за даден период.