Лого - Топлофикация Сливен

Съобщение

11.03.2024

Уважаеми клиенти,

Във връзка със зачестили аварии по тръбопроводите в кв. „Сини камъни” – пред бл. 24, включващ бл.23, бл.27 и ОДЗ „Елица” и в кв. „Дружба” зад блок 27, включващ бл.28, ЦРДУ и ДНСТДБУ, „Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД Ви уведомява, че започна подготовка за подмяна на трасетата.

Изкопните работи в критичните участъци, са с цел, подмяната да се извърши при първи възможен случай – веднага след приключване на отоплителния сезон, с което се избягва нарушаване на топлоподаването към посочените райони и сгради.