Лого - Топлофикация Сливен

Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация Сливен“ ЕАД

Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в шест последователни стъпки:

  1. Съгласуване
  2. Присъединяване
  3. Изграждане
  4. Изкупуване
  5. Образци
  6. Начин за контакт