Лого - Топлофикация Сливен

Цени

Ценоразпис на услугите, извършвани от Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД, във връзка с включване сграда етажна собственост (вход/ове), отоплителни тела, водомери, ремонти и други дейности в имотите на клиентите [ Размер на файла: 200.85kB ]

Ценоразпис на услугите, извършвани от Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД, във връзка с дялово разпределение на топлинна енергия в сграда етажна собственост [ Размер на файла: 89.57kB ]

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН-инж. АНГЕЛ АНГЕЛОВ” ЕАД

 

 

 

На основание Решение № Ц-12 от 30.06.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

ОБЯВЯВА

Считано от 1 юли 2023 г.

1.Пределни цени на топлинна енергия за битови и небитови нужди, както следва:

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:

104.19 лева за мегаватчас без ДДС

125.03 лева за мегватчас с ДДС

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара:

97.95 лева за мегаватчас без ДДС

117.54 лева за мегаватчас с ДДС

2.Цени по договори с потребителите, както следва:

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди:

  104.19 лева за мегаватчас без ДДС

125.03 лева за мегватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за небитови нужди:

  104.19 лева за мегаватчас без ДДС

125.03 лева за мегватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара:

  97.95 лева за мегаватчас без ДДС

117.54 лева за мегаватчас с ДДС

3.Цена за невърнат топлоносител:

- кондензат -                          2.40 лв/мбез ДДС

 

- добавъчна вода -                 2.30 лв/мбез ДДС